GSM +37129377912 / office +37167250154 [email protected]

Termin dostawy

Dostawa urządzen z trzech (3) do sześciu (6) tygodni od dnia otrzymania zaliczki.

Ceny

Ceny za sztukę sprzętu, na warunkach EXW - Ryga (Dreilini), Łotwa (Incoterms 2010).

Warunki płatności

Płatnośc za sprzet ma nastepujący sposób:

Depozyt całkowitej wartości umowy w kwocie 50% ma byc zapłacony przez kupującego w terminie 3 (trzech) dni od dnia podpisania umowy przez obie strony.

Zaliczka całej wartości, w kwocie 50% musi byc zapłacona przez kupującego w terminie 3 (trzech) dni roboczych od otrzymania urzedowego zawiadomienia od Sprzedającego o tym, że urządzenie jest gotowe do odbioru.

Data wysłania sprzętu rozumie się datę przekazania sprzętu z magazynu na rzecz Kupującego na warunkach EXW - Ryga, Łotwa (Incoterms 2010).

Wszystkie opłaty bankowe w kraju kupującego, powinny być ponoszone przez Kupującego, poza tym kraju - przez Sprzedającego.

Pakowanie

Urządzenia muszą byc pakowane w odpowiednich pojemnikach, które uniemożliwia jego uszkodzenie.

Gwarancje

Okres gwarancji na sprzet jest dwanaście (12) miesiecy od daty dostarczenia sprzetu. Gwarancja obejmuje eliminacje wad elementów i konstrukcji urządzenia.

Gwarancja nie obejmuje wymiany cześci podlegających normalnemu zużyciu (bezpiecznik, paski, filtry, itp.) cześci przez Kupującego, lub ich podziału.

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, aby zwiększyć komfort korzystania. Zakładamy, że wszystko w porządku, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz.