GSM +37129377912 / office +37167250154 [email protected]

Piegādes laiks

Piegādes laiks no 3 (trīm) līdz 6 (sešām) nedēļām pēc maksājuma saņemšanas.

Cenas

Visas cenas tiek aprēķinātas ar noteikumiem EXW - Rīga (Drejlini), Latvija (INCOTERMS 2010).

Apmaksas noteikumi

Maksa par iekārtām notiek sekojoši:

Priekšapmaksa 50% no darījuma kopējās summas tiek pārskaitīta uz Pārdevēja bankas kontu 3 (trīs) darba dienu laikā no piegādes līguma parakstīšanas dienas.

Atlikusī maksa 50% no darījuma kopējās summas tiek pārskaitīta uz Pārdevēja bankas kontu 3 (trīs) darba dienu laikā no brīža, kad Pārdevējs paziņo par to, ka krava gatava nosūtīšanai.

Par kravas nosūtīšanas dienu skaitās diena, kad krava no Pārdevēja noliktavas tiek nodota Pircējam uz EXW - Rīga (Drejlini), Latvija (INCOTERMS 2010) noteikumiem..

Iepakojums

Saskaņā ar pārvadāšanas noteikumiem, Iekārtu Iepakojumam jānodrošina pietiekama aizsardzība pret jebkādu kaitējumu transportēšanas laikā.

Garantijas laiks

Garantijas termiņš ir 12 (divpadsmit) mēneši no Iekārtas piegādes dienas. Garantija iekļauj defektu novēršanu Iekārtas daļās un mezglos.

Garantija neattiecās uz detaļām, kas pakļautas dabīgam nodilumam (drošinātāji, membranas, filtri un citi), kā arī detaļām un mezgliem, kas tika sabojāti Pircēja nepareizās ekspluatācijas dēļ.

Mūsu vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu jūsu pieredzi. Mēs pieņemam, ka jūs to piekrītat, bet jūs varat atteikties, ja vēlaties.